به منظور  بررسی اولیه بیماران مراجعه کننده در نوبت اول (به خصوص بیماران ریوی)، درمان و روشهای تشخیصی و در صورت صلاحدید به فوق تخصص یا اورژانس ارجاع داده می گردد.

شایان ذکر است، غربالگری،  تشخیص و درمان اولیه بیماریهای داخلی( گوارش، غدد، خون، ریه و کلیه) و به خصوص غربالگری،  تشخیص و درمان اولیه دیابت و فشار خون در مطب انجام می شود.

خدمات مطب ما

آنچه در مطب دکتر رویا فیاض انجام می دهیم

خدمات روماتیسم بندرعباس

روماتیسم و مفاصل

بررسی و معالجه انواع بیماری های مفاصل و روماتیسم

خدمات قلب بندرعباس

تست های مورد نیاز قلب

انجام تست نوار قلب و بررسی دوره ای 

خدمات کلیه بندرعباس

کلیه و گوارش

تست عفونت معده و معالجات کلیوی

خدمات ریه بندرعباس

ریه

تست تنفس و بررسی دوره ای