جستجو
Generic filters
جستجو
Generic filters

همه محصولات

خانه » همه محصولات

پاورمیتر تک فاز رنگی JBH

۷۲۰,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل ۶آمپرتیپC

۱۵۷,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل ۱۰آمپرتیپC

۱۵۷,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل ۲۰آمپرتیپC

۱۵۷,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل ۲۵آمپرتیپC

۱۵۷,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل ۱۶ آمپرتیپC

۱۵۷,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل ۳۲ آمپرتیپC

۱۵۷,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل ۴۰ آمپرتیپC

۱۵۷,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانل تک فاز۲۵آمپر تیپC

۵۰,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانل تک فاز۱آمپر تیپC

۵۵,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانل تک فاز۲۵آمپر تیپB

۵۰,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانل تک فاز۲آمپر تیپC

۵۵,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانل تک فاز۶آمپر تیپC

۵۰,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانل تک فاز۱۰آمپر تیپB

۵۰,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری پارس فانل سه تک فاز۳۲آمپر تیپC

۵۰,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه سه فاز۶آمپر تیپC

۱۳۳,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه سه فاز۱۰آمپر تیپC

۱۳۳,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه سه فاز۱۶آمپر تیپC

۱۳۳,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه سه فاز۲۰آمپر تیپC

۱۳۳,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه سه فاز۲۵آمپر تیپC

۱۳۳,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه سه فاز۳۲آمپر تیپC

۱۳۳,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه تک فاز۴۰آمپر تیپC

۴۷,۶۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه تک فاز۲۵آمپر تیپC

۴۲,۳۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه تک فاز۲ آمپر تیپC

۴۷,۶۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه تک فاز ۶ آمپر تیپC

۴۲,۳۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه تک فاز ۳۲ آمپر تیپC

۴۲,۳۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه تک فاز۲۵آمپر تیپ B

۴۲,۳۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه تک فاز ۳۲ آمپر تیپ B

۴۲,۳۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه تک فاز ۱۰ آمپر تیپ B

۴۲,۳۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری الکترو کاوه سه فاز ۴۰ آمپر تیپ C

۱۴۸,۰۰۰ تومان

کلید سلکتور (گردان) سه فاز یکطرفه ۲۵ آمپر کاوه

۱۰۵,۰۰۰ تومان

فیوز محافظ جان جنرال الکتریک مدل BPC440/030

۷۵۰,۰۰۰ تومان

سنسورفلوتر شیوا امواج ۲۳P1-LSP100G

۶۶۰,۰۰۰ تومان

فلوترالکترونیکی تایمر دارشیوا امواج ۱۶b1-LMB2M

۳۸۲,۰۰۰ تومان

تابلو تک کنتوری سه فاز کامپوزیت ساده

تماس بگیرید

کلید اتوماتیک۲۵۰A سه پل قابل تنظیمLS ABH

۲,۹۶۳,۲۸۰ تومان

Zone-Beast 23 port Mix Control Module (G4)

تماس بگیرید

رله محافظ ولتاژ با نول و بدون نول KRK-SKAD08

۴۱۱,۶۰۰ تومان

کنتاکتور ۲پل تک فاز۱۶آمپر اتوماتیک دستی بوبین ۲۲۰ولت JBH

۲۶۹,۰۰۰ تومان

چراغ سیگنال ولت آمپر مربع جی بی اچ برندJBH

۱۳۵,۸۰۰ تومان

چراغ سیگنال ولت آمپر گرد جی بی اچ برندJBH

۱۲۶,۱۰۰ تومان

رله تایمر ستاره مثلث کاراکا SYU

۳۶۲,۶۰۰ تومان

رله تکرار شونده کاراکا SZR-M2

۴۱۱,۶۰۰ تومان

رله تایمر قابل برنامه ریزی SZR-M1

۴۱۱,۶۰۰ تومان

پاورآنالایزر و میتر تابلویی KNA 96-KRK

۲,۶۴۶,۰۰۰ تومان

محافظ ولتاژ جریان تک فاز ۸۰ آمپر برندJBH

۵۷۵,۰۰۰ تومان

محافظ ولتاژ تک فاز ۸۰ آمپر برندJBH

۵۷۵,۰۰۰ تومان

محافظ ولتاژ جریان ۳فاز ۱۰۰ آمپر برندJBH

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

کنتاکتور ۴پل۲۲۰ولت اتوماتیک ۶۳ آمپر JBH

۶۵۷,۴۵۰ تومان

کنتاکتور ۲پل ۲۴ولتDCاتوماتیک ۲۵آمپر JBH

۳۵۸,۹۰۰ تومان

کنتاکتور ۲پل اتوماتیک ۲۵ آمپر دستی/اتوماتیک ۲۲۰ولت JBH

۳۰۶,۰۰۰ تومان

کلید اتوماتیک۵۰A سه پل قابل تنظیم LS ABH

۱,۸۶۹,۷۲۰ تومان

کلید اتوماتیک۸۰Aسه پل قابل تنظیم LS-ABH

۱,۸۶۹,۷۲۰ تومان

کلید اتوماتیک۳۲Aسه پل قابل تنظیمLS-ABH

۱,۸۶۹,۷۲۰ تومان

کلید اتوماتیک۴۰Aسه پل قابل تنظیمLS-ABH

۱,۸۶۹,۷۲۰ تومان

کلید اتوماتیک۱۰۰Aسه پل قابل تنظیمLS-ABH

۱,۸۶۹,۷۲۰ تومان

کلید اتوماتیک۲۰۰Aسه پل قابل تنظیمLS-ABH

۲,۹۶۳,۲۸۰ تومان

کلید اتوماتیک۱۵۰Aسه پل فیکس متاسل LS-ABN

۲,۵۴۱,۲۴۰ تومان

کلیداتوماتیک۲۰۰Aسه پل فیکس متاسولLS-ABN

۲,۵۴۱,۲۴۰ تومان

پاورمتر اشنایدر الکتریک مدل PM1000

تماس بگیرید

پاورمتر اشنایدر الکتریک مدل PM1200 با پورت ارتباطی RS485

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان

رله ضربه ۲پل۲۲۰ولت دستی /اتوماتیک ۱۶ آمپر JBH

۳۵۹,۰۰۰ تومان

محافظ ولتاژ جریان سه فاز ۶۳ آمپر JBH

۱,۶۴۵,۰۰۰ تومان

محافظ ولتاژ تک فاز نمایشگر دار۶۳آمپر قابل تنظیم JBH مدل VP-S

۳۸۷,۰۰۰ تومان

سبد تریکو

۲۴۰,۰۰۰ تومان

رله تایمر ۶ دقیقه کاراکا KRK مدل SZR 6M

۲۱۰,۷۰۰ تومان

رله تایمر ۶۰ دقیقه کاراکا KRK مدل SZR 60M

۲۱۰,۷۰۰ تومان

رله تایمر ۳۰ دقیقه کاراکا KRK مدل SZR 30M

۲۱۰,۷۰۰ تومان

رله تایمر ۳ دقیقه کاراکا KRK مدل SZR 3M

۲۱۰,۷۰۰ تومان

شینه تک فازکاراکا ساخت ترکیه KRK 100A-momophase

۲۴۵,۰۰۰ تومان

شینه تک فازکاراکا KRK-63Amono phase

۱۸۶,۰۰۰ تومان

شینه سه فازکاراکا KRK-threephase120A

۶۶۶,۴۰۰ تومان

شینه سه فازکاراکا KRK-threephase80A

۴۸۵,۱۰۰ تومان

شینه سه فازکاراکا KRK-threephase63A

۴۳۱,۲۰۰ تومان

ترموستات تابلویی دوبل بلوبرگ BLAUBERG ساخت ترکیه مدل TPM2P0070 10A 230V

۲۴۵,۰۰۰ تومان

ترموستات تابلویی قرمز- تک فصل بلوبرگ BLAUBERG ساخت ترکیه مدل TPM0P0070 10A 230V

۱۱۴,۰۰۰ تومان

ترموستات ابی- تک فصل بلوبرگ BLAUBERG

۱۱۴,۰۰۰ تومان

رله تایمر ۶۰ ثانیه کاراکا KRK مدل SZR 60

۲۱۰,۷۰۰ تومان

رله فتوسل کاراکا KRK مدل SFR 01

۳۸۲,۲۰۰ تومان

الکترود کوچک کاراکا KRK مدل SSR KE

۴۴,۱۰۰ تومان

فلوتر کنترل سطح مایعات کاراکا مدل SSR 04

۳۴۳,۰۰۰ تومان

رگلاتور خازنی ساده هشت پله کاراکا KRK مدل ۸ KPC

۵,۸۸۰,۰۰۰ تومان

رله تایمر ۳۰ ثانیه KRK مدل SZR 30

۲۱۰,۷۰۰ تومان

محافظ ولتاژ کنترل فاز ساده سه فازکاراکا KRK مدل SFMKA 515

۳۱۳,۶۰۰ تومان

محافظ کنترل فاز تک فاز KRK مدل SKAD 01

۳۹۲,۰۰۰ تومان

مولتی متر مجموع KRK مدل KMM 01u

۹۰۱,۶۰۰ تومان

کلیداتوماتیک۲۵۰Aسه پل فیکس متاسولLS-ABN

۲,۵۴۱,۲۴۰ تومان

کلید اتوماتیک۱۰۰Aسه پل فیکس متاسل LS-ABN

۱,۴۰۵,۳۲۰ تومان

کنتاکتور ۱۲ آمپر متاسل بوبین ۲۲۰ ولت LS

۳۴۹,۰۸۰ تومان

ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج مدل WTB-30p کد۱۲B3

۴۹۰,۰۰۰ تومان

پیکسل صدفی جواهر دوزی شده

۳۸,۰۰۰ تومان

گردن اویز صدفی جواهر دوزی شده

۴۳,۰۰۰ تومان

ست آینه دستی و جا قلمی سیندرلا

۲۴۰,۰۰۰ تومان

محافظ یکپارچه JBH

۶۰۰,۰۰۰ تومان

کلید لمسی تاچ فای برند JBH

۴۳۷,۰۰۰ تومان572,000 تومان

خرمای تازه محصول کشت و صنعت لودیریا

تماس بگیرید

کلید گردان سه فاز و نول دو طرفه ۲۵آمپر مدل KA کاوه۲۵۰۷/۲N

۱۷۱,۳۵۰ تومان

محافظ ولتاژجریان آمپرولت تک فاز ۶۳آمپرقابل تنظیم نمایشگر دارجی بی اچ JBH مدل cvp-s

۵۰۵,۰۰۰ تومان

کنترلر دما رطوبت JBH

۸۰۰,۰۰۰ تومان

ترموستات ماکرو JBH

۳۶۴,۰۰۰ تومان

پاور آنالایزر سه فاز تیپ نمایشگر ۲۰ آمپر برند JBH

۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان

آینه دخترانه دستی طرح گل و فلامینگو

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آینه دخترانه دستی طرح زرافه خنگول شاد

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آینه دخترانه دستی طرح دختر لباس صورتی

۱۳۰,۰۰۰ تومان

ست آینه دخترانه و برس چوبی نقاشی عاشقانه پاییزی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

آینه دستی فانتزی طاووس و گل مینیاتوری

۱۱۰,۰۰۰ تومان

نقاشی برجسته با اکریلیک روی بوم طرح هخامنشی

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ست آینه دستی دخترانه و جعبه چوبی چهل تکه رنگین کمانی

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پاور میتر تک فاز DC تیپ نمایشگر ۱۰۰ آمپربرند JBH

۷۴۰,۰۰۰ تومان

پاور میتر تک فاز AC تیپ مدباس۱۰۰ آمپربرند JBH

۶۷۰,۰۰۰ تومان

پاور میتر تک فاز DC تیپ نمایشگر ۲۰ آمپربرند JBH

۵۷۲,۰۰۰ تومان

نقاشی فانتزی طرح اسکلتی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

چراغ سیگنال ولت متر DC گرد خودرویی JBH

۶۷,۰۰۰ تومان

پاور میتر تک فاز AC تیپ نمایشگر ۲۰ آمپربرند JBH

۵۳۳,۰۰۰ تومان

پاور میتر تک فاز AC تیپ نمایشگر ۱۰۰ آمپربرند JBH

۵۹۵,۰۰۰ تومان

کنتاکتور تک فاز اتوماتیک ساده۲۵آمپر

۲۱۴,۰۰۰ تومان

کنتاکتور ۲پل تک فاز۲۵آمپر اتوماتیک دستی ۲۲۰ولت JBH

۳۰۶,۰۰۰ تومان

کنتاکتور ۲پل اتوماتیک۶۳آمپر بوبین ۲۲۰ولتJBH

۴۶۵,۰۰۰ تومان

آینه دستی دخترانه

۹۰,۰۰۰ تومان

آینه دخترانه طرح اسب تک شاخ

۹۰,۰۰۰ تومان

آینه دخترانه یونیکورن

۹۰,۰۰۰ تومان

تابلو نقاشی با رنگ اکریلیک

۳۰۰,۰۰۰ تومان

نقاشی اسب تک شاخ کودکانه هندوانه‌ای

۱۴۰,۰۰۰ تومان

نقاشی اکریلیک اسب تک شاخ خوابیده کهکشانی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

نقاشی اکریلیک اسب تک شاخ ایستاده کهکشانی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

فرکانس مترچراغ سیگنالی jbh

۵۷,۰۰۰ تومان

پیش فریم تابلو برق توکار تولیدتابلو سازی لودیریا

۲۳۰,۰۰۰ تومان420,000 تومان

قارچ ویژه دکمه ای لودیریا

تماس بگیرید

چراغ سیگنالی آمپر مترگرد AC برندJBH

۱۰۷,۰۰۰ تومان

چراغ سیگنالیAC آمپر متر مربع JBH

۱۱۶,۵۰۰ تومان

چراغ سیگنالی تریپل مربع AC برند JBH

۱۹۴,۰۰۰ تومان

چراغ سیگنالی ترمومتر گرد JBH

۱۱۶,۰۰۰ تومان

کنترلر دما و رطوبت JBH

۷۹۶,۰۰۰ تومان

ترموستات میکرو JBH

۲۱۶,۰۰۰ تومان

ترموستات اکو JBH

۲۶۷,۰۰۰ تومان

كنتاكتور ۴۰ آمپر اشنایدر الکتریک فرانسه LC1D40AM7

تماس بگیرید

فرکانس مترچراغ سیگنالی تابلویی JBH

۵۶,۵۰۰ تومان

ولت متر AC مربع چراغ سیگنالی تابلوییJBH

۵۳,۵۰۰ تومان

چراغ سیگنال ولت متر ACگرد برند JBH

۵۱,۵۰۰ تومان

چراغ سیگنالی تابلویی آمپر ولت (ترکیبی)گرد JBH

۱۲۰,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری ۲۰A تیپ Bبرند AEG توس فیوز مشهد

تماس بگیرید

فیوز مینیاتوری ۲۰Aتیپ Cبرند AEG توس فیوز مشهد

تماس بگیرید

فیوز مینیاتوری ۱۶A تیپ B برندAEGتوس فیوز مشهد

تماس بگیرید

فیوز مینیاتوری ۱۶A تیپ C برندAEG توس فیوز مشهد

تماس بگیرید

فیوز مینیاتوری ۱۰A تیپ C برندAEG توس فیوز مشهد

تماس بگیرید

فیوز مینیاتوری تک پل ۶Aتیپ C برند AEG توس فیوز مشهد

تماس بگیرید

فیوز مینیاتوری اشنایدر سه پل ۶۳Aتیپ C مدل C60N

تماس بگیرید

کنترل فاز میکروپروسسوری شیوا امواج مدل MRJ2P

۳۴۲,۰۰۰ تومان

ساعت نجومی۲۰A شیواامواجAWB20AC5

۴۹۸,۰۰۰ تومان

جعبه چوبی

۳۶۰,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری سه پل تیپ Cمدل MCB40A-LS

۲۳۰,۱۶۰ تومان

فیوز مینیاتوری سه پل تیپ C مدلLS-MCB32A

۲۳۰,۱۶۰ تومان

فیوز مینیاتوری سه پل تیپ C مدل Ls-MCB25A

۲۳۰,۱۶۰ تومان

فیوز مینیاتوریLS سه پل تیپ C مدل MCB 20A

۲,۳۳۴,۰۰۰ تومان

فیوز مینیاتوری LSسه پل تیپ C مدل MCB16A

۱۹۱,۸۰۰ تومان

فیوز مینیاتوریLSسه پل تیپ C مدل MCB10A

۱۹۱,۸۰۰ تومان

فیوز مینیاتوریLS سه پل تیپ C مدل MCB6A

۱۹۱,۸۰۰ تومان

فیوز مینیاتوریLS تک پل تیپ Cمدل MCB40A

۶۵,۱۰۰ تومان

فیوز مینیاتوریLS تک پل تیپ CمدلMCB40A

۶۳,۶۹۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک پل LSتیپ B مدل MCB 32A

۶۲,۱۵۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک پل تیپ c مدلMCB32Aبرند LS

۶۲,۱۵۰ تومان

قارچ دکمه ای تازه لودیریا

تماس بگیرید

فیوز مینیاتوریLS تک پل تیپ Bمدل MCB10A

۶۲,۱۵۰ تومان

فیوز مینیاتوری تک پل تیپCمدلMCB10A برند

۶۲,۱۵۰ تومان

کلیداتوماتیک۴۰A سه پل فیکس متاسولLS-ABN

۱,۱۷۱,۱۰۰ تومان

کلید اتوماتیک۷۵Aسه پل فیکس متاسل LS-ABN

۱,۱۷۱,۱۰۰ تومان

کلید اتوماتیک۶۰Aسه پل فیکس متاسلLS-ABN