حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

۰۷۶۳۲۲۲۶۴۵۸

کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناسان رسمی همکار با مجموعه لودیریا

 •  

مهندس محمد آذرفر

کارشناس رسمی دادگستری       برق ماشین ، تاسیسات کارخانجات      ۱۳۹۰

 Azarfar Mohammad ENG

Official Expert of : Electric , Machinery & Industrial Installations

• تعیین حق الامتیازات ، اجاره بها ، اجرت المثل در امور تخصصی مربوط

   • ارزیابی ارزش روز و سنوات گذشته اموال و ساختمانها  در امور تخصصی مربوط

• رسیدگی به امور مربوط به مناقصات در امور تخصصی مربوط

• رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

راههای ارتباطی :

بندرعباس- میدان شریعتی-طبقه ۲- واحد ۶

  ۰۷۶۳۲۲۲۶۴۵۸

  ۰۹۱۷۳۶۱۳۳۲۶

کارشناسان رسمی همکار با مجموعه لودیریا

مهندس حمید رضا رحیمیان

کارشناس رسمی دادگستری رشته معماری

Rahimian Hamidreza ENG

Official Expert of :Architecture

• تعیین حق الامتیازات ، اجاره بها ، اجرت المثل در امور تخصصی مربوط

   • ارزیابی ارزش روز و سنوات گذشته اموال و ساختمانها  در امور تخصصی مربوط

• رسیدگی به امور مربوط به مناقصات در امور تخصصی مربوط

• رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

راههای ارتباطی :

بندرعباس- میدان شریعتی-طبقه ۲- واحد ۶

  ۰۷۶۳۲۲۲۶۴۵۸

  ۰۹۱۷۱۶۳۵۱۶۶

کارشناسان رسمی همکار با مجموعه لودیریا

• تعیین حق الامتیازات ، اجاره بها ، اجرت المثل در امور تخصصی مربوط

    • ارزیابی ارزش روز و سنوات گذشته اموال و ساختمانها  در امور تخصصی مربوط

• رسیدگی به امور مربوط به مناقصات در امور تخصصی مربوط

• رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

راههای ارتباطی :

بندرعباس- میدان شریعتی-طبقه ۲- واحد ۶

  ۰۷۶۳۲۲۲۶۴۵۸

  ۰۹۱۷۳۶۱۳۳۲۶

X