نزدیک

محافظ ولتاژ تک فاز قابل تنظیم جی بی اچ JBH مدل VP-S ساخت چین

360,000 تومان
محافظ ولتاژ تک فاز قابل تنظیم جی بی اچ JBH مدل VP-S ساخت چین محافظ ولتاژ تک فاز قابل تنظیم
-2%
کنترل فاز ساده سه فاز KRK مدل SFMKA 515
نزدیک

محافظ کنترل فاز ساده سه فاز KRK مدل SFMKA 515

240,000 تومان
محافظ کنترل فاز ساده سه فاز KRK مدل SFMKA 515 محافظ کنترل فاز ساده سه فاز KRK مدل SFMKA 515

محافظ یکپارچه JBH

600,000 تومان
محافظ یکپارچه JBH محافظ یکپارچه JBH حفاظت قابل تنظیم ۳ پارامتر ولتاژ ، جریان و نشتی جریان به همراه نمایش ویژگی
محافظ ولتاژ جریان آمپر ولت JBH
نزدیک

محافظ ولتاژ جریان آمپر ولت JBH

460,000 تومان
محافظ ولتاژ آمپر ولت JBH. محافظ ولتاژ آمپر ولت JBH با کیفیت و قیمت مناسب محافظ ولتاژ جریان JBH ،