مشاهده همه 11 نتیجه

الکترو کاوه (11)

کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه ۲۵ آمپر مدل KA کاوه ۲۵۰۴

92,345 تومان

کلید گردان سه فاز یک طرفه ۴۰ آمپر مدل KA کاوه ۴۰۰۳

91,650 تومان

کلید گردان سه فاز و نول یک طرفه ۱۶ آمپر مدل KA کاوه ۱۶۰۴

71,415 تومان

کلید گردان سه فاز یک طرفه ۲۵ آمپر مدل KA کاوه ۲۵۰۳

750,950 تومان

کلید گردان سه فاز یک طرفه ۱۶ آمپر مدل KA کاوه ۱۶۰۳

60,950 تومان

کلید گردان تکفاز یک طرفه ۴۰ آمپر مدل KA کاوه ۴۰۰۱

66,700 تومان

کلید گردان تکفاز یک طرفه ۲۵ آمپر مدل KA کاوه ۲۵۰۱

49,950 تومان

کلید گردان تکفاز یک طرفه ۱۶ آمپر مدل KA کاوه ۱۶۰۱

39,445 تومان

کنتاکتور سه فاز ۶ آمپر D0610 کاوه

101,600 تومان

کنتاکتور سه فاز ۹ آمپر D0911 کاوه

105,600 تومان

کنتاکتور سه فاز ۱۲ آمپر D1211 کاوه

108,000 تومان