نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36
نزدیک

چراغ سیگنال ولت متر DC گرد خودرویی JBH

142,140 تومان
چراغ سیگنال ولت متر DC گرد خودرویی JBH چراغ سیگنال ولت متر DC گرد خودرویی JBH. این ولتمتر جایگزین مناسبی
چراغ سیگنالی آمپر متر AC برندJBH ساخت چین
نزدیک

چراغ سیگنالی آمپر مترگرد AC برندJBH ساخت چین

85,490 تومان
چراغ سیگنالی آمپر مترگرد AC برندJBH ساخت چین چراغ سیگنالی آمپر مترگرد AC برندJBH ساخت چین دارای محدوده اندازه گیری
چراغ سیگنالی آمپر متر مربع ACبرند JBHساخت چین
نزدیک

چراغ سیگنالی آمپر متر مربع ACبرند JBHساخت چین

85,490 تومان92,700 تومان
چراغ سیگنالی آمپر متر مربع ACبرند JBHساخت چین چراغ سیگنالی آمپر متر مربع ACبرند JBHساخت چین. چراغ سیگنال آمپرمتر JBH
چراغ سیگنالی تریپل مربع AC
نزدیک

چراغ سیگنالی تریپل مربع AC برند JBHساخت چین

156,560 تومان
چراغ سیگنالی تریپل مربع AC برند JBHساخت چین چراغ سیگنالی تریپل مربع AC برند JBHساخت چین چراغ سیگنال تریپل JBH
چراغ سیگنالی ترمومتر گرد برند JBH
نزدیک

چراغ سیگنالی ترمومتر گرد برند JBH ساخت چین

113,300 تومان
  چراغ سیگنالی ترمومتر گرد برند JBH ساخت چین چراغ سیگنالی ترمومتر گرد برند JBH ساخت چین. چراغ سیگنال ترمومتر
فرکانس مترچراغ سیگنالی تابلویی برند JBH
نزدیک

فرکانس مترچراغ سیگنالی تابلویی برند JBH

41,200 تومان
فرکانس مترچراغ سیگنالی تابلویی برند JBH فرکانس مترچراغ سیگنالی تابلویی برند JBH چراغ سیگنال فرکانس متر JBH دارای محدوده اندازه
ولت متر AC مربع چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH
نزدیک

ولت متر AC مربع چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH

46,350 تومان
ولت متر AC مربع چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH ولت متر AC مربع چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH رنج وسیع
ولت متر ACگرد چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH
نزدیک

ولت متر ACگرد چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH

40,170 تومان
ولت متر ACگرد چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH ولت متر ACگرد چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH این ولت متر جایگزین
آمپر ولت (ترکیبی)گرد برند JBH
نزدیک

آمپر ولت (ترکیبی)گرد چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH

108,150 تومان113,300 تومان
آمپر ولت (ترکیبی)گرد چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH آمپر ولت (ترکیبی)گرد چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH. چراغ سیگنال ولت امپر
فرکانس مترAC
نزدیک

چراغ سیگنالی فرکانس متر JBH

41,200 تومان
 فرکانس متر فرکانس متر AC برند JBH. اندازه گیری فرکانس این دستگاه ۲۰ الی ۷۵ هرتز می باشد. این دستگاه
چراغ سیگنالی آمپر متر AC
نزدیک

چراغ سیگنالی آمپرمترJBH

113,300 تومان118,450 تومان
چراغ سیگنالی آمپرمتر گرد AC با CT چراغ سیگنالی آمپرمتر AC  برند JBH. این آمپر متر چراغ سیگنالی جایگزین مناسب
ولتمتر dc چراغ سیگنالی سبز رنگ تابلویی JBH
نزدیک

چراغ سیگنال ولت متر DC گرد JBH

48,000 تومان
چراغ سیگنال ولت متر DC گرد JBH چراغ سیگنال ولت متر DC گرد JBH. این ولتمتر جایگزین مناسبی برای چراغ