نمایش دادن همه 5 نتیجه

شینه تک فازکاراکا KRK-63Amono phase

تومان186.000
شینه تک فاز 63 امپر  – 60 قطعه ای – 106 سانتی متر 
اطلاعات بیشتر

شینه تک فازکاراکا ساخت ترکیه KRK 100A-momophase

تومان245.000
شینه تک فازکاراکا ترکیه  100 امپر  – شاخه 60 خانه – 106 سانتی متر 
اطلاعات بیشتر

شینه سه فازکاراکا KRK-threephase120A

تومان666.400
شینه سه فاز 120 امپر  – 20 قطعه ای – 106 سانتی متر 
اطلاعات بیشتر

شینه سه فازکاراکا KRK-threephase63A

تومان431.200
شینه سه فاز  63 امپر – 20 قطعه ای – 106 سانتی متر 
اطلاعات بیشتر

شینه سه فازکاراکا KRK-threephase80A

تومان485.100
شینه سه فاز 80 امپر – 20 قطعه ای – 106 سانتی متر 
اطلاعات بیشتر