خانه » Blog » برند JBH

مشاهده همه 9 نتیجه

نزدیک

چراغ سیگنال ولت متر DC گرد خودرویی JBH

138,000 تومان
چراغ سیگنال ولت متر DC گرد خودرویی JBH چراغ سیگنال ولت متر DC گرد خودرویی JBH. این ولتمتر جایگزین مناسبی
چراغ سیگنالی آمپر متر مربع ACبرند JBHساخت چین
نزدیک

چراغ سیگنالی آمپر متر مربع ACبرند JBHساخت چین

90,000 تومان
چراغ سیگنالی آمپر متر مربع ACبرند JBHساخت چین چراغ سیگنالی آمپر متر مربع ACبرند JBHساخت چین. چراغ سیگنال آمپرمتر JBH
چراغ سیگنالی تریپل مربع AC
نزدیک

چراغ سیگنالی تریپل مربع AC برند JBHساخت چین

152,000 تومان
چراغ سیگنالی تریپل مربع AC برند JBHساخت چین چراغ سیگنالی تریپل مربع AC برند JBHساخت چین چراغ سیگنال تریپل JBH
فرکانس مترچراغ سیگنالی تابلویی برند JBH
نزدیک

فرکانس مترچراغ سیگنالی تابلویی برند JBH

41,200 تومان
فرکانس مترچراغ سیگنالی تابلویی برند JBH فرکانس مترچراغ سیگنالی تابلویی برند JBH چراغ سیگنال فرکانس متر JBH دارای محدوده اندازه
ولت متر AC مربع چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH
نزدیک

ولت متر AC مربع چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH

45,000 تومان
ولت متر AC مربع چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH ولت متر AC مربع چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH رنج وسیع
آمپر ولت (ترکیبی)گرد برند JBH
نزدیک

آمپر ولت (ترکیبی)گرد چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH

105,000 تومان
آمپر ولت (ترکیبی)گرد چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH آمپر ولت (ترکیبی)گرد چراغ سیگنالی تابلویی برند JBH. چراغ سیگنال ولت امپر
فرکانس مترAC
نزدیک

چراغ سیگنالی فرکانس متر JBH

40,000 تومان
 فرکانس متر فرکانس متر AC برند JBH. اندازه گیری فرکانس این دستگاه ۲۰ الی ۷۵ هرتز می باشد. این دستگاه
کنتاکت کمکی 1 باز 1 بسته
نزدیک

کنتاکت کمکی ۱ باز ۱ بسته

84,000 تومان
کنتاکت کمکی ۱ باز ۱ بسته کنتاکت کمکی ۱ باز ۱ بسته برند JBH. قدرت این کنتاکت ۲۵ آمپر است.
چراغ سیگنال ولت متر DC گرد JBH
نزدیک

چراغ سیگنال ولت متر DC گرد JBH

45,000 تومان
چراغ سیگنال ولت متر DC گرد JBH چراغ سیگنال ولت متر DC گرد JBH. این ولتمتر جایگزین مناسبی برای چراغ