گروه اینترنتی لودیریا

شرکت مهندسی شهر و ساحل صبا

شرکت مهندسی شهر و ساحل صبا

شرکت مهندسی شهر وساحل صبا دارای پروانه نظام مهندسی پایه 1 ارشد در چهار رشته معماری ، سازه ، برق و مکانیک در دو حوزه طراحی و نظارت به شرح زیر میباشد :

معماری طراحی پایه 1 ارشد ، نظارت پایه 1 ارشد

مهندس بهمن رهبین ، دکتر کامران واحدی ، مهندس حمید رضا رحیمیان ، مهندس ناهید اللهدادی

سازه طراحی پایه 1 ارشد ، نظارت پایه 1 ارشد

مهندس صمد دادستان ، مهندس کناری زاده ، دکتر میرفتاح ، مهندس محمد وثوق

برق طراحی پایه 1 ارشد ، نظارت پایه 1 ارشد

مهندس محمد آذرفر ، مهندس امیری ، مهندس برازجانی

مکانیک طراحی پایه 1 ارشد ، نظارت پایه 1 ارشد

مهندس علیپور ، مهندس حاجعلیزاده ،

شرکت شهر وساحل صبا با بیش از 10 سال سابقه فعالیت حرفه ای در بندرعباس دارای اعتبارو نامی نیک نزد مشتریان و سازمان نظام مهندسی هرمزگان میباشد .

X