شرکت مهندسی شهر و ساحل صبا

شرکت مهندسی شهر وساحل صبا دارای پروانه نظام مهندسی پایه ۱ ارشد در چهار رشته معماری ، سازه ، برق و مکانیک در دو حوزه طراحی و نظارت به شرح زیر میباشد :

معماری طراحی پایه ۱ ارشد ، نظارت پایه ۱ ارشد

مهندس بهمن رهبین ، دکتر کامران واحدی ، مهندس حمید رضا رحیمیان ، مهندس ناهید اللهدادی

سازه طراحی پایه ۱ ارشد ، نظارت پایه ۱ ارشد

مهندس صمد دادستان ، مهندس کناری زاده ، دکتر میرفتاح ، مهندس محمد وثوق

برق طراحی پایه ۱ ارشد ، نظارت پایه ۱ ارشد

مهندس محمد آذرفر ، مهندس امیری ، مهندس برازجانی

مکانیک طراحی پایه ۱ ارشد ، نظارت پایه ۱ ارشد

مهندس علیپور ، مهندس حاجعلیزاده ،

شرکت شهر وساحل صبا با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت حرفه ای در بندرعباس دارای اعتبارو نامی نیک نزد مشتریان و سازمان نظام مهندسی هرمزگان میباشد .