نمایش 1–12 از 167 نتیجه

پاورمیتر تک فاز رنگی JBH

تومان757.000
این پاورمیتر تک فاز AC، علاوه بر نمایش پارامترهای ولتاژ، جریان، توان مصرفی، ضریب توان (کسینوس فی)، دما، ساعت کارکرد
اطلاعات بیشتر

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل 6آمپرتیپC

تومان179.000
این کلید مینیاتوری سه فاز، با حداکثر جریان نامی6 آمپر، قابلیت تحمل این جریان به‌صورت دائم و تا 6000 آمپر
اطلاعات بیشتر

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل 10آمپرتیپC

تومان179.000
این کلید مینیاتوری سه فاز، با حداکثر جریان نامی10 آمپر، قابلیت تحمل این جریان به‌صورت دائم و تا 6000 آمپر
اطلاعات بیشتر

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل 20آمپرتیپC

تومان179.000
این کلید مینیاتوری سه فاز، با حداکثر جریان نامی 20 آمپر، قابلیت تحمل این جریان به‌صورت دائم و تا 6000
اطلاعات بیشتر

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل 25آمپرتیپC

تومان179.000
این کلید مینیاتوری سه فاز، با حداکثر جریان نامی 32 آمپر، قابلیت تحمل این جریان به‌صورت دائم و تا 6000
اطلاعات بیشتر

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل 16 آمپرتیپC

تومان176.000
این کلید مینیاتوری سه فاز، با حداکثر جریان نامی 16 آمپر، قابلیت تحمل این جریان به‌صورت دائم و تا 6000
اطلاعات بیشتر

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل 32 آمپرتیپC

تومان179.000
این کلید مینیاتوری سه فاز، با حداکثر جریان نامی 32 آمپر، قابلیت تحمل این جریان به‌صورت دائم و تا 6000
اطلاعات بیشتر

فیوز مینیاتوری پارس فانال سه پل 40 آمپرتیپC

تومان179.000
این کلید مینیاتوری سه فاز، با حداکثر جریان نامی 40 آمپر، قابلیت تحمل این جریان به‌صورت دائم و تا 6000 آمپر به‌صورت
اطلاعات بیشتر

فیوز مینیاتوری پارس فانل تک فاز25آمپر تیپC

تومان56.000
این کلید مینیاتوری تک فاز، با حداکثر جریان نامی25 آمپر، قابلیت تحمل این جریان به‌صورت دائم و تا 6000 آمپر
اطلاعات بیشتر

فیوز مینیاتوری پارس فانل تک فاز1آمپر تیپC

تومان62.000
این کلید مینیاتوری تک فاز، با حداکثر جریان نامی1 آمپر، قابلیت تحمل این جریان به‌صورت دائم و تا 6000 آمپر
اطلاعات بیشتر

فیوز مینیاتوری پارس فانل تک فاز25آمپر تیپB

تومان56.000
این کلید مینیاتوری تک فاز، با حداکثر جریان نامی25 آمپر، قابلیت تحمل این جریان به‌صورت دائم و تا 6000 آمپر
اطلاعات بیشتر

فیوز مینیاتوری پارس فانل تک فاز2آمپر تیپC

تومان62.000
این کلید مینیاتوری تک فاز، با حداکثر جریان نامی 2 آمپر، قابلیت تحمل این جریان به‌صورت دائم و تا 6000
اطلاعات بیشتر